تلویزیون الجی

63 کالا

 • حراج!

  تلویزیون ال جی مدل 28MT48

  2,200,000.000 تومان 1,930,000.000 تومان
    برای خرید آسان تلویزیون های ال جی مدل 28MT48می توانید با شماره 09182186083 تماس بگیرید  تلويزيون 28 اينچ ال جی مدل28MT48 اندازه صفحه نمايش  28اينچ مدل 28MT48 کیفیت تصویر FULL HD کيفيت تصوير و رزوليشن 1366*768 سيستم عامل × پشتیبانی از پورت USB 1 پورت پشتیبانی از پورت HDMI 2پورت  
  نمایش سریع محصول
 • تلویزیون 32 اینچ ال جی32LJ571T

  برای خرید آسان تلویزیون 32 اینچ ال جی32LJ571T می توانید با شماره 09182186083 تماس بگیرید تلویزیون 32 اینچ ال جی32LJ571T اندازه صفحه نمايش 32اينچ مدل 32LJ571T کیفیت تصویر FULL HD کيفيت تصوير و رزوليشن 1366*768 سيستم عامل WEBOS پشتیبانی از ورودی USB 1 پورت پشتیبانی از ورودی HDMI 2 پورت
  نمایش سریع محصول
 • تلویزیون ال جی مدل 43LJ594v

  برای خرید آسان تلويزيون 43 اينچ ال جی مدل  43LJ594v می توانید با شماره 09182186083 تماس بگیرید  تلويزيون43 اينچ سوني مدل 43LJ594v اندازه صفحه نمايش 43اينچ مدل 43LJ594v کیفیت تصویر FULL HD کيفيت تصوير و رزوليشن 1080✕1920 سيستم عامل WEBOS 5.0 پشتیبانی از ورودی USB 1 پورت پشتیبانی از ورودی HDMI 2پورت
  نمایش سریع محصول
 • تلویزیون ال جی 43UH617v

  برای خرید آسان تلويزيون 43 اينچ ال جی مدل  43UH617v می توانید با شماره 09182186083 تماس بگیرید  تلويزيون43 اينچ سوني مدل43UH617v اندازه صفحه نمايش 43اينچ مدل 43UH617v کیفیت تصویر 4K کيفيت تصوير و رزوليشن 2160✕3840 سيستم عامل WEBOS 3.0 پشتیبانی از ورودی USB 2 پورت پشتیبانی از ورودی HDMI 3پورت
  نمایش سریع محصول
 • تلویزیون ال جی مدل 43UJ630v

  برای خرید آسان تلويزيون 43 اينچ ال جی مدل  43UJ630v می توانید با شماره 09182186083 تماس بگیرید  تلويزيون43 اينچ سوني مدل43UJ630v اندازه صفحه نمايش 43اينچ مدل 43UJ630v کیفیت تصویر 4K کيفيت تصوير و رزوليشن 2160✕3840 سيستم عامل webOS 3.5 پشتیبانی از ورودی USB 2 پورت پشتیبانی از ورودی HDMI 3پورت
  نمایش سریع محصول
 • تلویزیون ال جی 43UJ752V

  برای خرید آسان تلويزيون 43 اينچ ال جی مدل  43UJ752V می توانید با شماره 09182186083 تماس بگیرید  تلويزيون43 اينچ سوني مدل43UJ752V اندازه صفحه نمايش 43اينچ مدل 43UJ752V کیفیت تصویر 4K کيفيت تصوير و رزوليشن 2160✕3840 سيستم عامل  webOS پشتیبانی از ورودی USB 2 پورت پشتیبانی از ورودی HDMI 4پورت
  نمایش سریع محصول
 • تلویزیون ال جی مدل 49LJ510v

  برای خرید آسان تلويزيون 49 اينچ ال جی مدل  49LJ510v می توانید با شماره 09182186083 تماس بگیرید  تلويزيون49 اينچ سوني مدل 49LJ510v اندازه صفحه نمايش  49اينچ مدل 49LJ510v نوع نور پس زمينه LED Edge کيفيت تصوير و رزوليشن 1080x1920 سيستم عامل × پشتیبانی از ورودی USB 2 پورت پشتیبانی از ورودی HDMI  2پورت
  نمایش سریع محصول
 • تلویزیون ال جی مدل 55SJ800v

  برای خرید آسان تلويزيون 55 اينچ ال جی مدل  55SJ800vمی توانید با شماره 09182186083 تماس بگیرید  تلويزيون 55 اينچ سوني مدل 55SJ800v اندازه صفحه نمايش  55اينچ مدل 55SJ800v نوع نور پس زمينه LED Edge کيفيت تصوير و رزوليشن 3840x2160 سيستم عامل webOS پشتیبانی از ورودی USB 3 پورت پشتیبانی از ورودی HDMI 4 پورت
  نمایش سریع محصول
 • تلویزیون ال جی مدل 49UJ752v

    برای خرید آسان تلويزيون 49 اينچ ال جی مدل  49UJ752v می توانید با شماره 09182186083 تماس بگیرید  تلويزيون 49 اينچ  الجی مدل 49UJ752v اندازه صفحه نمايش  49اينچ مدل 49UJ752v کیفیت تصویر   HD کيفيت تصوير و رزوليشن 2160*3140 سيستم عامل webOS 3.5 پشتیبانی از پورت USB  3پورت پشتیبانی از پورت HDMI 4پورت  
  نمایش سریع محصول
 • تلویزیون ال جی مدل 49UJ670v

    برای خرید آسان تلويزيون 49 اينچ ال جی مدل  49UJ670vمی توانید با شماره 09182186083 تماس بگیرید  تلويزيون 49 اينچ  الجی مدل 49UJ670v اندازه صفحه نمايش  49اينچ مدل 49UJ670v کیفیت تصویر   HD کيفيت تصوير و رزوليشن  2160*3840 سيستم عامل webOS 3.5 پشتیبانی از پورت USB 2 پورت پشتیبانی از پورت HDMI 3پورت  
  نمایش سریع محصول
 • تلویزیون ال جی مدل 49UJ630v

    برای خرید آسان تلويزيون 49 اينچ ال جی مدل  49UJ630v می توانید با شماره 09182186083 تماس بگیرید  تلويزيون 49 اينچ  الجی مدل 49UJ630v اندازه صفحه نمايش  49اينچ مدل 49UJ630v کیفیت تصویر  FULL HD کيفيت تصوير و رزوليشن 1920*1080 سيستم عامل webOS 3.5 پشتیبانی از پورت USB 2 پورت پشتیبانی از پورت HDMI 3پورت  
  نمایش سریع محصول
 • تلویزوین ال جی مدل 49LJ610v

    برای خرید آسان تلويزيون 49 اينچ ال جی مدل  49LJ610v می توانید با شماره 09182186083 تماس بگیرید  تلويزيون 49 اينچ  الجی مدل 49LJ610v اندازه صفحه نمايش  49اينچ مدل 49LJ610v کیفیت تصویر  FULL HD کيفيت تصوير و رزوليشن 1920*1080 سيستم عامل webOS 5.0 پشتیبانی از پورت USB 2 پورت پشتیبانی از پورت HDMI 3پورت  
  نمایش سریع محصول
 • تلویزیون ال جی مدل 49UH850t

    برای خرید آسان تلويزيون 49 اينچ ال جی مدل  49UH850t می توانید با شماره 09182186083 تماس بگیرید  تلويزيون 49 اينچ  الجی مدل 49UH850t اندازه صفحه نمايش  49اينچ مدل 49UH850t کیفیت تصویر  FULL HD کيفيت تصوير و رزوليشن 1920*1080 سيستم عامل webOS 3.0 پشتیبانی از پورت USB 3 پورت پشتیبانی از پورت HDMI 3پورت  
  نمایش سریع محصول
 • تلویزیون ال جی مدل 49UH654v

    برای خرید آسان تلويزيون 49 اينچ ال جی مدل  49UH654v می توانید با شماره 09182186083 تماس بگیرید  تلويزيون 49 اينچ  الجی مدل 49UH654v اندازه صفحه نمايش  49اينچ مدل 49UH654v کیفیت تصویر  FULL HD کيفيت تصوير و رزوليشن 1920*1080 سيستم عامل webOS 3.0 پشتیبانی از پورت USB 2 پورت پشتیبانی از پورت HDMI 3پورت  
  نمایش سریع محصول
 • تلویزیون ال جی مدل 49LH600v

    برای خرید آسان تلويزيون 49 اينچ ال جی مدل  49LH600v می توانید با شماره 09182186083 تماس بگیرید  تلويزيون 49 اينچ  الجی مدل 49LH548v اندازه صفحه نمايش  49اينچ مدل  49LH600v کیفیت تصویر  FULL HD کيفيت تصوير و رزوليشن 1920*1080 سيستم عامل Web os پشتیبانی از پورت USB 2 پورت پشتیبانی از پورت HDMI 3پورت  
  نمایش سریع محصول
 • تلویزیون ال جی مدل 49LH590t

    برای خرید آسان تلويزيون 49 اينچ ال جی مدل  49LH590t می توانید با شماره 09182186083 تماس بگیرید  تلويزيون 49 اينچ  الجی مدل 49LH590t اندازه صفحه نمايش  49اينچ مدل 49LH590t کیفیت تصویر  FULL HD کيفيت تصوير و رزوليشن 1920*1080 سيستم عامل × پشتیبانی از پورت USB 1 پورت پشتیبانی از پورت HDMI 2پورت  
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه