49 اینچ

26 کالا

 • تلویزیون ال جی مدل 43LJ594v

  برای خرید آسان تلويزيون 43 اينچ ال جی مدل  43LJ594v می توانید با شماره 09182186083 تماس بگیرید  تلويزيون43 اينچ سوني مدل 43LJ594v اندازه صفحه نمايش 43اينچ مدل 43LJ594v کیفیت تصویر FULL HD کيفيت تصوير و رزوليشن 1080✕1920 سيستم عامل WEBOS 5.0 پشتیبانی از ورودی USB 1 پورت پشتیبانی از ورودی HDMI 2پورت
  نمایش سریع محصول
 • تلویزیون ال جی مدل 49LJ510v

  برای خرید آسان تلويزيون 49 اينچ ال جی مدل  49LJ510v می توانید با شماره 09182186083 تماس بگیرید  تلويزيون49 اينچ سوني مدل 49LJ510v اندازه صفحه نمايش  49اينچ مدل 49LJ510v نوع نور پس زمينه LED Edge کيفيت تصوير و رزوليشن 1080x1920 سيستم عامل × پشتیبانی از ورودی USB 2 پورت پشتیبانی از ورودی HDMI  2پورت
  نمایش سریع محصول
 • تلویزیون ال جی مدل 49UJ752v

    برای خرید آسان تلويزيون 49 اينچ ال جی مدل  49UJ752v می توانید با شماره 09182186083 تماس بگیرید  تلويزيون 49 اينچ  الجی مدل 49UJ752v اندازه صفحه نمايش  49اينچ مدل 49UJ752v کیفیت تصویر   HD کيفيت تصوير و رزوليشن 2160*3140 سيستم عامل webOS 3.5 پشتیبانی از پورت USB  3پورت پشتیبانی از پورت HDMI 4پورت  
  نمایش سریع محصول
 • تلویزیون ال جی مدل 49UJ670v

    برای خرید آسان تلويزيون 49 اينچ ال جی مدل  49UJ670vمی توانید با شماره 09182186083 تماس بگیرید  تلويزيون 49 اينچ  الجی مدل 49UJ670v اندازه صفحه نمايش  49اينچ مدل 49UJ670v کیفیت تصویر   HD کيفيت تصوير و رزوليشن  2160*3840 سيستم عامل webOS 3.5 پشتیبانی از پورت USB 2 پورت پشتیبانی از پورت HDMI 3پورت  
  نمایش سریع محصول
 • تلویزیون ال جی مدل 49UJ630v

    برای خرید آسان تلويزيون 49 اينچ ال جی مدل  49UJ630v می توانید با شماره 09182186083 تماس بگیرید  تلويزيون 49 اينچ  الجی مدل 49UJ630v اندازه صفحه نمايش  49اينچ مدل 49UJ630v کیفیت تصویر  FULL HD کيفيت تصوير و رزوليشن 1920*1080 سيستم عامل webOS 3.5 پشتیبانی از پورت USB 2 پورت پشتیبانی از پورت HDMI 3پورت  
  نمایش سریع محصول
 • تلویزوین ال جی مدل 49LJ610v

    برای خرید آسان تلويزيون 49 اينچ ال جی مدل  49LJ610v می توانید با شماره 09182186083 تماس بگیرید  تلويزيون 49 اينچ  الجی مدل 49LJ610v اندازه صفحه نمايش  49اينچ مدل 49LJ610v کیفیت تصویر  FULL HD کيفيت تصوير و رزوليشن 1920*1080 سيستم عامل webOS 5.0 پشتیبانی از پورت USB 2 پورت پشتیبانی از پورت HDMI 3پورت  
  نمایش سریع محصول
 • تلویزیون ال جی مدل 49UH850t

    برای خرید آسان تلويزيون 49 اينچ ال جی مدل  49UH850t می توانید با شماره 09182186083 تماس بگیرید  تلويزيون 49 اينچ  الجی مدل 49UH850t اندازه صفحه نمايش  49اينچ مدل 49UH850t کیفیت تصویر  FULL HD کيفيت تصوير و رزوليشن 1920*1080 سيستم عامل webOS 3.0 پشتیبانی از پورت USB 3 پورت پشتیبانی از پورت HDMI 3پورت  
  نمایش سریع محصول
 • تلویزیون ال جی مدل 49UH654v

    برای خرید آسان تلويزيون 49 اينچ ال جی مدل  49UH654v می توانید با شماره 09182186083 تماس بگیرید  تلويزيون 49 اينچ  الجی مدل 49UH654v اندازه صفحه نمايش  49اينچ مدل 49UH654v کیفیت تصویر  FULL HD کيفيت تصوير و رزوليشن 1920*1080 سيستم عامل webOS 3.0 پشتیبانی از پورت USB 2 پورت پشتیبانی از پورت HDMI 3پورت  
  نمایش سریع محصول
 • تلویزیون ال جی مدل 49LH600v

    برای خرید آسان تلويزيون 49 اينچ ال جی مدل  49LH600v می توانید با شماره 09182186083 تماس بگیرید  تلويزيون 49 اينچ  الجی مدل 49LH548v اندازه صفحه نمايش  49اينچ مدل  49LH600v کیفیت تصویر  FULL HD کيفيت تصوير و رزوليشن 1920*1080 سيستم عامل Web os پشتیبانی از پورت USB 2 پورت پشتیبانی از پورت HDMI 3پورت  
  نمایش سریع محصول
 • تلویزیون ال جی مدل 49LH590t

    برای خرید آسان تلويزيون 49 اينچ ال جی مدل  49LH590t می توانید با شماره 09182186083 تماس بگیرید  تلويزيون 49 اينچ  الجی مدل 49LH590t اندازه صفحه نمايش  49اينچ مدل 49LH590t کیفیت تصویر  FULL HD کيفيت تصوير و رزوليشن 1920*1080 سيستم عامل × پشتیبانی از پورت USB 1 پورت پشتیبانی از پورت HDMI 2پورت  
  نمایش سریع محصول
 • تلویزیون ال جی مدل 49LJ550v

    برای خرید آسان تلويزيون 49 اينچ ال جی مدل  49LJ550v می توانید با شماره 09182186083 تماس بگیرید  تلويزيون 49 اينچ  الجی مدل 49LJ550v اندازه صفحه نمايش  49اينچ مدل 49LJ550v کیفیت تصویر  FULL HD کيفيت تصوير و رزوليشن 1920*1080 سيستم عامل webOS 3.5 پشتیبانی از پورت USB 2 پورت پشتیبانی از پورت HDMI 3پورت  
  نمایش سریع محصول
 • تلویزیون ال جی مدل 49LH549v

    برای خرید آسان تلويزيون 49 اينچ ال جی مدل  49LH549v می توانید با شماره 09182186083 تماس بگیرید  تلويزيون 49 اينچ  الجی مدل49LH549v اندازه صفحه نمايش  49اينچ مدل 49LH549v کیفیت تصویر  FULL HD کيفيت تصوير و رزوليشن 1920*1080 سيستم عامل × پشتیبانی از پورت USB 1 پورت پشتیبانی از پورت HDMI 2پورت  
  نمایش سریع محصول
 • تلویزیون ال جی مدل 49LH548v

    برای خرید آسان تلويزيون 49 اينچ ال جی مدل  49LH548v می توانید با شماره 09182186083 تماس بگیرید  تلويزيون 49 اينچ  الجی مدل 49LH548v اندازه صفحه نمايش  49اينچ مدل 49LH548v کیفیت تصویر  FULL HD کيفيت تصوير و رزوليشن 1920*1080 سيستم عامل × پشتیبانی از پورت USB 1 پورت پشتیبانی از پورت HDMI 2پورت  
  نمایش سریع محصول
 • تلویزیون ال جی مدل 49LH541t

    برای خرید آسان تلويزيون 49 اينچ ال جی مدل  49LH541t می توانید با شماره 09182186083 تماس بگیرید  تلويزيون 49 اينچ  الجی مدل 49LH541t اندازه صفحه نمايش  49اينچ مدل 49LH541t کیفیت تصویر  FULL HD کيفيت تصوير و رزوليشن 1920*1080 سيستم عامل × پشتیبانی از پورت USB 1 پورت پشتیبانی از پورت HDMI 2پورت  
  نمایش سریع محصول
 • تلویزیون ال جی مدل 49LH510v

    برای خرید آسان تلويزيون 49 اينچ ال جی مدل  49LH510v   می توانید با شماره 09182186083 تماس بگیرید  تلويزيون 49 اينچ  الجی مدل 49LH510v اندازه صفحه نمايش  49اينچ مدل 49LH510v کیفیت تصویر  FULL HD کيفيت تصوير و رزوليشن 1920*1080 سيستم عامل × پشتیبانی از پورت USB 1 پورت پشتیبانی از پورت HDMI 1پورت  
  نمایش سریع محصول
 • تلویزیون ال جی مدل 49LH510t

    برای خرید آسان تلويزيون 49 اينچ ال جی مدل  49LH510tمی توانید با شماره 09182186083 تماس بگیرید  تلويزيون 49 اينچ  الجی مدل 49LH510t اندازه صفحه نمايش  49اينچ مدل 49LH510t کیفیت تصویر  FULL HD کيفيت تصوير و رزوليشن 1920*1080 سيستم عامل × پشتیبانی از پورت USB 2 پورت پشتیبانی از پورت HDMI 3پورت  
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه